Welkom op de website van

Organizatia Crestina "Ecce Homo"

 

 

Home

Gezinssponsoring

Projecten

Afgeronde projecten

Nieuwsbrief

Vacature(s)

Gezocht

Onze sponsors

Nieuwsarchief

Help !!!

Giften

Legaten

Bestuur

The Elpis Foundation

Transport

Jaarverslagen

Contact

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief

 

Medicijnverkoop

Aangesloten groepen kunnen via de SRBN nog steeds voordelig genees- en verbandmiddelen, thermometers, bloeddrukmeters, etc. bestellen. Mocht de SRBN ophouden te bestaan, dan gaat Wil Bakker gewoon door met de verkoop van voordelige medicijnen. Multi-vitamine en paracetamol zijn op voorraad. Voor het bestellen van medicijnen kunt u contact opnemen met: Wil Bakker, Mendelssohnlaan 96, 3781 HW Voorthuizen, tel. 0342 – 472367, email: h.bakker25@chello.nl.

Met dank aan Wil Bakker

 

Problemen met BTW teruggave voor NGO’s

Onderstaand treft u aan een oproep voor Roemeense NGOs tot het ondertekenen van een appél tegen de veranderingen in de fiscale wetgeving waardoor NGOs in Roemenië geen BTW meer terug kunnen krijgen, zoals dat van 1992 tot 1 januari 2007 wel kon.

Een stukje geschiedenis:

In 1991 werd een verdrag gesloten tussen de EU en de Roemeense overheid waarbij afgesproken werd dat de gelden die in het kader van de pre-accessie naar Roemenië zouden gaan niet zouden hoeven te worden gebruikt om BTW te betalen. Principe hierachter: dit geld is bedoeld om arme burgers te helpen en niet om de Roemeense staatskas te spekken.

Vervolgens werd de werking van deze regeling uitgebreid naar al het geld afkomstig uit EU-landen en bestemd voor sociale doelen. Dus niet alleen geld van de EU zelf maar ook van fondsen en andere organisaties, mits vastgelegd in een contract. In de toenmalige wet was dit als volgt geformuleerd: contracten voor het bieden van diensten gefinancierd vanuit gratis middelen voor centraal en oost-Europa.

Per 1 januari jl. is Roemenië bij de EU gekomen en nu heeft men de regeling eenzijdig afgeschaft in de nieuwe fiscale wet. Voor de gelden uit de structuurfondsen is een heel andere oplossing gezocht. Maar voor organisaties die nog projecten uitvoeren met pre-accessiegeld of met geld van andere donoren uit EU-landen zijn de problemen groot. Ze moeten nu dus wel BTW betalen terwijl er in de begroting van een project geen rekening mee gehouden is. Vaak mocht men ook geen BTW opvoeren in dergelijke begrotingen.

Er is volop protest vanuit de NGOs. Er is al een brief geschreven naar het ministerie van openbare financiën en naar de eerste minister. Nu gaat er een appél rond dat gericht is aan het College voor Consultatie van Verenigingen en Stichtingen (onder verantwoordelijkheid van de eerste minister).

Met dank aan Marian van Teeffelen – Roemenië on seen Zorg

 

Dierenpaspoort verplicht

Roemenen die met hun huisdier naar een van de landen van de EU willen reizen moeten over een zogenaamd dierenpaspoort beschikken. Het dierenpaspoort moet worden afgegeven door een dierenarts. De maatregel gaat op 14 februari aanstaande in.

Eerdere nieuwsbrieven

 

December 2015

 

L.S.,


Allereerst willen we alle gevers en geefsters bedanken voor het geweldige support op de nieuwsbrief van mei jl.. Uw support maakt het voor ons mogelijk om het noodzakelijke werk voort te zetten in 2015/2016. Nogmaals bedankt voor uw ondersteuning.

Transporten


We mochten dit jaar 4 transporten versturen met voedsel, kleding en school en kantoor meubilair. Toch wel bijzonder dat we weer zoveel mochten ontvangen. In de eerste week van december is en transport met winterhulp verstuurd. Ondanks het vele werk zijn we zeer dankbaar met alle ontvangen goederen. Telkens weer worden we bevestigd dat we door mogen gaan met het werk in dit deel van de wijngaard waar GOD ons in heeft geplaatst. En zeker als we kijken op wat voor een bijzondere manier GOD ons helpt. Er werd in s’Gravendeel bij een bestuurslid een enveloppe door de brievenbus gestopt. Bij het openen vonden we een handgeschreven brief(kaart)met de volgende tekst:”Wij weten dat u geregeld geld te kort komt om de transporten te betalen. Wij zijn dankbaar met het werk wat u doet en bidden voor uw werk”. Er stond nog meer in geschreven, maar dit gedeelte sprak ons erg aan. Bijgevoegd 500 euro voor de transporten. Afzender: geen naam, maar een jong gezin. Hier waren we zeer van onder de indruk en dankbaar. Zo is het toch
zoals GOD het bedoelt ,laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zonder enige op smuk of ik ben die of die. Voor het bestuur was dit een bemoediging. Dank GOD voor deze manier van ondersteuning. En ook dit jonge gezin zijn we dankbaar dat uw hart is geopend voor uw naasten in nood, en dat u op deze manier zonder eigen eer gehoor mag geven aan GODS oproep om uw naasten te gedenken. De tekst op de kaart was psalm 103 vs. 1 en 2: Loof den HEERE, mijn ziel! En vergeet geen van ZIJN weldaden.

Presentatie


We mochten twee keer onze presentatie houden bij de o.g.g. Nederland in s’Gravendeel. De eerste presentatie was voor de jeugd onder de 12 jaar. We mogen terug zien op een hele fijne avond. We mochten de jeugd betrekken bij het werk van onze stichting. De tweede presentatie 3 weken later was voor de jeugdvereniging, ook dit was een fijne leerzame avond.
We hopen en bidden dat er meer en meer jongeren betrokken mogen worden bij de noden wereld wijd.
Veel stichtingen kampen met vergrijzing, velen zijn al gestopt vanwege deze vergrijzing. We mogen dankbaar zijn met de jongeren die interesse tonen voor de nood van de wereld.

Gevangenis projecten
 

In november hebben we de gevangenissen in Gherla en Cluj weer bezocht. Na enkele dingen te hebben gecontroleerd hebben we gesproken met de directeur over de Bijbelverspreiding onder de gevangen. Zoals eerder vermeld in andere nieuwsbrieven zijn we al enige tijd bezig met dit project. We zijn dankbaar dat we in oktober groen licht hebben gekregen van het G.B.S om 1500 complete Roemeense Bijbels uit te delen in de gevangenissen in Gherla en Cluj. De Bijbels hopen we in 2016 in ontvangst te mogen nemen. We hopen deze Bijbels uit te laten delen door jongeren. We hopen dat u dit ook wilt ondersteunen met uw gebed. Dat op deze manier GODS woord mag worden verspreid onder de gevangenen. Mocht dit project u aanspreken en wilt u dit ook financieel ondersteunen? Ook hier geld niet het vele is goed maar het goede veel.
De vrouwengevangenis in Cluj. Zoals eerder vermeld zijn we bezig om het voor elkaar te krijgen om de vrouwen wat te leren. Naast de Bijbelcursus en pc cursus willen we ze graag naailes geven. De machines staan er al maar het leslokaal is er nog niet. Totaal is er 7200 euro nodig om dit te verwezenlijken. Er is nog 3000 euro nodig om daad werkelijk te starten met de bouw. Het project is al goedgekeurd door de diverse instanties, nu nog het geld om de kosten te dekken. Het is voor de vrouwen van groot belang om deze cursus te doen. We hopen ze op deze manier iets mee te geven voor als ze vrij komen. De meeste hebben geen familie of onderdak, ze zijn alleen en ongeschoold . Door onze cursussen willen we ze een toekomst bieden, dit om te voorkomen dat ze weer in het oude leven vallen door dat ze ongeschoold zijn en niets kunnen.

Activiteiten.
 

Op de 2e zaterdag in september hadden we de jaarmarkt waar we ook dankbaar op terug zien. Deze opbrengst wordt gebruikt
Voor diversen projecten zoals Illisiua tbc kindertehuis. Door de o.g.g. Nederland in s’Gravendeel is er een kledingverkoop gehouden.
In de 2 uurdurende verkoping is er voor 500 euro verkocht. Ook hier zijn we dankbaar mee dat er mensen zijn die iets willen doen voor hun naasten. De jeugdvereniging van de o.g.g. Nederland in s’Gravendeel hebben op 4 december een pannenkoekenavond gehouden . Er was veel belangstelling voor deze avond. Tijdens deze avond konden er gelijk olie bollen worden besteld voor oud en nieuw. We zijn dankbaar dat de jeugd zich betrokken weet met hen die niets of iemand hebben. We houden u op de hoogte van het resultaat.

Basiclive project
 

Om een ieder in Roemenie de basis behoeften te geven is voor ons niet mogelijk. De armoede in vele afgelegen dorpen en plaatsen wordt met de dag groter. De recessie dringt hier diep door, terwijl we in ons land herstel zien. Vele ouderen leven van een pensioentje ( 30 euro per maand) wat niet genoeg is om elke dag brood te kopen en de rekeningen te betalen. Velen hebben geen verwarming en moeten bij het fornuis op hout zich warm zien te houden. Het komt vaak voor dat er zelfs geen geld is om brandhout te kopen. Er zijn geen plaatsen waar ze net als in Nederland elke week voedsel kunnen halen. De rijken hebben totaal geen liefde tot hen die niets bezitten(op enkele na) Deze arme, vaak alleenstaande, ouderen zijn overgeleverd aan hen die zich hun lot nog wel aantrekken. Dit zijn in de meeste gevallen stichtingen van buiten Roemenie. Net als wij mogen er gelukkig nog mensen zijn die zich het lot van de ouderen aantrekken. Onze zuster organisatie Elpis doet wat in hun vermogen ligt, samen met de plaatselijke overheid, om zoveel mogelijk ouderen te helpen met de beschikbare middelen. Maar dit wordt steeds moeilijker, omdat support van buiten Roemenie steeds minder wordt. Helaas door de recessie hebben ook wij als stichting in moeten leveren betreft financiën. Het wordt moeilijker om al de projecten te financieren door verlies van sponsors en donateurs. Toch hopen we dat ook in 2016 vele harten geopend mogen worden voor het werk wat wij mogen doen voor onze naaste in nood.

We hopen dat er voor het Basiclive project ook weer voldoende binnen mag komen om het werk voort te zetten onder vel ouderen en alleen staande.

Cup of milk/happy meal/health and clean project Illisiua.

 

Ook hier hebben we helaas enkele sponsors verloren in 2015 en 1 nieuwe. In de vorige nieuwsbrief hadden we het over eenzijdig voedsel. Helaas kunnen we nog niets veranderen door gebrek aan financiën. We kunnen net elke maand het benodigde geld over maken voor melk en kaas. Toch ook hier mogen we ons vertrouwen niet verliezen. We hopen dat hier voor wegen en harten worden geopend. Voor het aanstaande transport staat er weer zeep en chocopasta klaar. In het transport van november is er fruit (appels) meegegaan waar van een deel voor Illisiua kinderen. We zijn zeer dankbaar dat we al zoveel jaren van een bedrijf (ook in recessie tijd)pallets met fruit krijgen. Op deze manier krijgen de kinderen toch zo nu en dan een lekker stuk fruit, wat voor vele van ons normaal is. We zouden zeer dankbaar zijn als er weer nieuwe sponsors bij mogen komen om dit zo zeer belangrijke project te ondersteunen. Met de jongeren hebben we het er over gehad, wanneer we een frikadel en een patatje met minder zouden nemen in de maand, we een kind een hele maand melk kunnen geven of 3 keer kaas.
U kunt dit project al ondersteunen vanaf 5 euro per maand. Vraag een aanmeldingsformulier aan.
Voor het health and clean project hebben we dringend nodig dames verband/tandpasta/shampoo en zeep.

Bejaarden tehuis Ambrozia-haz in Cluj. (Gal&Gal)

Het tehuis is nu geheel in gebruik genomen. Het is werkelijk prachtig geworden. Alle bedden zijn nu bezet (28).
De bejaarden hebben het hier geweldig goed naar hun zin. We zijn onder diepe indruk met hoeveel liefde gezorgd wordt voor deze bejaarden. Om u een voorbeeld te geven: Een bejaarde man waarvan zijn zoon in Denemarken woont wilde niet het huis verlaten om bij zijn zoon te gaan wonen. Alles was geregeld maar hij weigerde om het tehuis te verlaten. Wij mochten in dit tehuis ook onze bijdragen leveren. Al het sanitair en meubelen inclusief de hoog laag bedden, bedden goed cv-installatie enz. mochten wij leveren. Een volle

100 m3 vrachtwagen is er naar toe gegaan. We bedanken een ieder die op welke manier dan ook iets heeft bijgedragen aan dit project(kijk op www.casaambrozia.ro). Op deze site kunt u zien hoe mooi het geworden is. Nu alles in gebruik is genomen ondersteunen we het tehuis nog met voedsel zoals chocopasta, fruit en wat we verder krijgen. Ook zaken als schoon maak middelen, zeep poeder en incontinentiemateriaal. Laats genoemd product is van groot belang. Daar de meeste ouderen niet meer zindelijk zijn is incontinentie niet weg te denken. In dit tehuis worden sommige bejaarden wel 6 tot 8 keer per dag verschoond. Het is zeer opvallend dat in tegenstelling tot andere tehuizen het in dit tehuis nooit stinkt. Ook al zijn de bejaarden net verschoond en ze hebben hun behoefte gedaan, worden ze gelijk weer verschoond. Dit is een vast gestelde regel. Helaas ontvangen we nagenoeg geen incontinentie materiaal en moet dit gekocht worden in Roemenie wat een grote aanslag is op het budget. Maar we doen wat in ons vermogen is.
Het zou geweldig zijn als we in kontact konden komen met bedrijven die een product ter beschikking wil stellen. Misschien als u dit leest denkt u: hé ik heb dit of dit contact die misschien iets kan doen. Zoals u ziet in deze brief zijn wij als stichting afhankelijk van wat er gegeven wordt. We hopen en bidden dan ook dat er nog harten geopend mogen worden voor het werk wat wij mogen doen voor de naaste.

Elpis gebouw.
 

We hopen dv mei weer aan het werk te gaan in het nieuwe gebouw van Elpis. Met deze uitbreiding kunnen we meer kinderen plaatsen. De planning is om de cv ruimte te verplaatsen en een derde ketel er bij te plaatsen. Het verplaatsen van de cv is verplicht volgens de normen van EU. We kunnen de geplaatste ketels(2013) verplaatsen en moeten een nieuwe ketel erbij plaatsen. De vorige keer hebben we een ketel gekregen van een lezer van onze nieuwsbrieven. We hopen dat ook nu er weer iemand is die een warm hart heeft voor onze projecten en wil helpen bij de aanschaf van een nieuwe ketel. We hebben al nieuwe radiatoren mogen ontvangen voor dit project. (als bedrijf is uw donatie ook fiscaal aftrekbaar)

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dit kan door de acceptgiro te gebruiken of een gift te doen via de bank.
Vergeet u a.u.b. niet te vermelden waar uw gift voor bestemd is, zonder vermelding wordt uw gift gebruikt waar het
het hardste nodig is. ABNAMRO rekeningnummer: NL42 ABNA 0608872296 t.n.v. Ecce-homo.
Wilt u graag sponsor worden van Basic live / Cup of milk/ Happy meal of Health and clean?
U kunt bellen met 0186-684683 of meldt u aan via email: ecce-homo@kpnmail.nl

Gezocht!
 

We zijn dringend opzoek naar diversen deuren en kozijnen en diversen plaatmateriaal voor de projecten in Galgau en de gevangenis
in Cluj. Misschien is er een lezer die ons kan helpen. Schroom niet en neem contact met ons op als u iets kunt betekenen voor onze projecten. Ook hier geldt: niet het vele is goed maar het goede is veel. We hopen dat er gereageerd wordt op deze oproep.


Ten slotte.
We mogen dankbaar zijn voor wat de HEERE ons gegeven heeft in 2015. Wij hopen dat dit werk wat wij mogen doen u aanspreekt. Met GODS hulp en uw gebeden en ondersteuning hopen wij dit noodzakelijke werk voort te zetten in 2016.
Namens het bestuur wensen wij u en alle die u lief zijn gezegende kerstdagen toe.


J.Nieuwburg,
voorzitter

Psalm 103 vers 1en 2

 

Mei 2015

 

We willen als eerste alle gevers en geefsters bedanken voor het geweldige support op de nieuwsbrief van december. Uw support maakt het ons mogelijk om ons noodzakelijk werk voort te zetten in 2015. Nogmaals bedankt voor uw ondersteuning.

Ukraïne.


18 maart is er een transport weggegaan, het was een gedeeld transport. Een groot deel is bestemd voor de Ukraïne. Deze goederen worden vanuit Dej door gestuurd naar de Ukraïne. De contacten waren er al ,alleen het organiseren duurde wat langer. Het is niet makkelijk om een hulptransport te versturen naar de hulpbehoevende in de Ukraïne. Bure
aucratie en corruptie vieren hoogtij in deze gebieden. Doch hulp is zeer noodzakelijk. Veel vluchtelingen leven in erbarmelijk toestanden. Velen hebben huis en haard verlaten voor het geweld, zonder ook maar iets mee te kunnen nemen. Velen worden opgevangen in kampen, waar het slecht vertoeven is. Door gebrek aan werkelijk alles is het erg moeilijk om deze mensen te helpen. Toch wordt er geprobeerd om enigszins de nood te verlichten door zowel Ecce-Homo als onze partner Elpis foundation. We zijn daarin wel afhankelijk van hetgeen wij mogen ontvangen. We hebben totaal 8000 kg chocopasta mogen versturen. Nu kunnen velen wat op hun droge boterham doen. Er zijn in de kampen veel kinderen, soms zonder ouders. Leraren en de ouderen zorgen voor deze kinderen. De kosten van transport Dej, Roemenie naar de Ukraïne zijn enorm hoog. De oorzaak hiervan zijn de enorme lange wachttijden aan de grens die kunnen oplopen tot wel 3 dagen. Daarbij opgeteld de corruptie aan de grens moet je zeer sterk in je schoenen staan om een transport uit te voeren zonder omkoping. Dit hebben we in het verleden ook mee gemaakt aan de Roemeense grens. Gelukkig hebben we nog nooit deel genomen aan omkoperij.

Gevangenis projecten.


In maart hebben we de gevangenissen in Gherla en Cluj weer bezocht. We mochten een complete tandarts uitrusting afleveren. U kunt begrijpen dat ze hier erg blij mee waren. Daar naast mochten we in Gherla waar 900 gevangenen zitten (mannen) 950 kilo chocopasta lossen en nog wat andere goederen. Tijdens de rondleiding hebben we met eigen ogen kunnen zien dat de pc cursussen van start zijn gegaan. Na goedkeuring van Boekarest zijn ze gelijk gestart. Ze hebben een geweldig mooi progamma gemaakt om ze te leren hoe om te gaan met een computer. Daarnaast wordt er ook Engels geleerd en nog wat andere programma’s. In Gherla staan er nu 21 computers met 97 leerlingen. Geweldig dat we op deze manier iets kunnen betekenen, en ze misschien een betere toekomst kunnen geven. De Bijbelstudie is in Gherla nog niet gestart, oorzaak een verschil van mening met de orthodoxe kerk die in de gevangenis aanwezig is. Maar er wordt aan gewerkt om dit rond te krijgen.

Vrouwen gevangenis in Cluj-Napoca.

We werden zeer vriendelijk ontvangen op woensdag 25 maart door de directeur en nog een ander hooggeplaatst persoon.
We werden ontvangen in de kamer van genoemde. Gelukkig voor ons hadden we een medewerker van Elpis bij ons want al snel bleek dat Engels een probleem was. Er volgde een fijn gesprek en we merkte de passie van de directeur om iets goeds te doen voor de gevangenen (200 vrouwen). Veel van deze gevangen krijgen nooit enig bezoek. Ze hebben geen familie die ze kunnen bezoeken. Hebben hun leven lang op de straat geleefd (overleefd). Ze zitten gevangen om dat ze probeerde te overleven op de straat (stelen enz.). Na een gesprek van een uur en allerlei gegevens te hebben uit gewisseld kregen we een rondleiding in de gevangenis. Er werd voor ons een uitzondering gemaakt en we mochten de cellen zelf in. Dit was enigszins schokkend als we zien hoe ze moeten leven. Een cel van 410 cm x 210 cm met 4 personen. 2 stapelbedden achter elkaar tegen de muur. Andere kant een klein tafeltje met wat spullen. Kleding en andere eigendommen onder het bed. In de hoek een deur naar de wc, die in de cel is geplaats. Heel trost vertelt een bewaakster dat alle cellen zo schoon zijn als deze. Er wordt geleerd om schoon te zijn (Health and clean project) wat wij mogen ondersteunen door de benodigde materialen aan te leveren.
Dan komen wij bij het leslokaal waar de pc les wordt gegeven. De deur gaat open en we krijgen gelijk kippenvel toen we zagen dat er gevangenen les kregen. 6 van de 37 vrouwen die les krijgen waren bezig met de les. De docent (iemand van Gherla) was vol passie bezig de jonge vrouwen 17/21 jaar uit te leggen hoe een pc werkt. Aan de andere kant zat een vrouw van rond de 55 jaar die bezig was met de Bijbelcursus in het Roemeens. Hier is geen andere kerk op het terrein dus hier kan wel Bijbelstudie gedaan worden. Ze was bezig in Deuteronomium. En dat was nu ons doel om te bereiken, de gevangenen bekend maken met de bijbel. Hoe geweldig zou het zijn als er door dit werk toegebracht mogen worden in het Koninkrijk van de GROTE KONING. Het plan is nu om met Christelijke studenten een breder progamma op te zetten. Toen werden we meegenomen naar boven 4 trappen op. Er werd ons een ruimte getoond onder de dakpannen wat moet gaan functioneren als klas voor de naaicursus. Al eerder vermeld is dit project om de vrouwen iets te leren waar ze na hun vrijlating wat mee kunnen doen. In het transport waren 12 naaimachines voor dit project. Ze willen graag starten met dit project maar dan moet er eerst een ruimte klaar gemaakt worden waar de lessen gegeven kunnen worden. De totale kosten rond de 6 duizend euro. Op de vraag of er geld voor was werd het stil, na enige tijd zij de directeur: we hopen dat jullie ons willen helpen. Het project is goedgekeurd door Boekarest maar er is geen budget voor vrijgegeven. Er is gewoon geen geld. Wij hopen daarom dat we weer op u mogen rekenen. Dit project is zeer belangrijk voor de gevangenen, we willen ze leren hoe kleding en dergelijke te maken. Van een contact uit Schotland hebben we een toezegging van 5000 meter nieuwe stoffen om dit project op te starten. De stoffen worden in juli verwacht in Cluj.

Hoe gaan we te werk!

Als we het voor elkaar krijgen met uw hulp om het leslokaal te realiseren hopen als volgt te gaan werken. Het is de bedoeling dat we met enkele dames vanuit Nederland 10 gevangenen gaan leren hoe te werken met een naaimachine. Deze gevangenen
hebben straffen langer dan 5 jaar. We willen ze een week lang les geven hoe de machines werken. Deze vrouwen werken momenteel in een fabriek in Cluj waar ondergoed wordt gemaakt voor vrouwen. De vrouwen weten hoe ze iets in elkaar moeten zetten. In een week tijd willen we ze de basiskennis bij brengen. Na een week moeten ze weten hoe de machines werken. Het plan is dat deze 10 vrouwen dan door gaan om de andere vrouwen les te gaan geven. En zo telkens 10 vrouwen die elkaar les geven. Als er dan vrouwen naar huis mogen gaan dan kunnen de andere verder gaan met les geven.
Het belang van dit project is om vrouwen die niets hebben een toekomst te geven. Wij hopen en bidden dat dit project u aanspreekt. Gedenk de gevangenen als of u zelf een gevangen zijt.

Basiclive project

We mogen zeggen dat dit een succes is geworden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we u verteld dat er de mogelijkheid was om financiële ondersteuning te krijgen van de staat als we iets zouden aanpassen en ons zouden richten op groepen. In deze groepen zijn opgenomen gezinnen en ouderen die al werden gesponsord. We zijn in Capalna geweest bij de burgermeester.
Deze heeft 9 gemeentes onder zijn beheer. Deze gemeentes liggen rond de 25 km rond DEJ. Door de samenwerking van 1 jaar met Elpis is er een goedkeuring gekomen. Elpis krijgt nu financiële ondersteuning van de gemeente om de nood te verlichten onder de armen. Er zijn veel bejaarden die in erbarmelijk omstandigheden moeten leven. Geen fam. of de kinderen in het buitenland
En niet omzien naar hun ouders. We zijn onze sponsors zeer dankbaar dat ze dit project ondersteunen met hun maandelijkse bijdrage. We mogen heel veel werk doen met deze ondersteuning. Helaas hebben we in 2014 enkele sponsors verloren.
Dus aan de ene kant ondersteuning van de staat in Roemenie en verlies van inkomsten in Nederland. Wij hopen en bidden dat er in 2015 mensen zijn die dit werk een warm hart toe dragen en ook dit project maandelijks willen ondersteunen. We hebben gezien dat het werkelijk is een verschil tussen dood en leven. Uw 20 euro per maand (of meer) red een bejaarden of een gezin.

Cup of milk/happy meal/health and clean project Illisiua.

Ook hier hebben we helaas enkele sponsors verloren in 2014 tegen 2 nieuwe. We mochten in het transport gelukkig veel meenemen voor dit TBC tehuis voor kinderen. Tandpasta/borstels/zeep shampoo enz. 33 dozen vol en 600 kilo chocopasta.
In Roemenie zelf hebben we voor 655 euro aan zeep en shampoo gekocht. Nu kunnen ze een halfjaar vooruit. Ondanks verlies van enkel sponsors hebben we weer een contract voor de levering van melk voor een heel jaar. In de hoop dat we weer enkele
Sponsors terug krijgen voor 5,00 euro per maand. Met het Happy meal project is er niets veranderd. We zitten op 3 dagen in de week een stukje kaas. Er is ons gevraagd om eenzijdige voeding te voorkomen met bv. havermout en cruesli. Elke dag chocopasta op brood is geweldig voor de kinderen maar te eenzijdig. Als we het kunnen afwisselen met havermout en cruesli
is dit gezonder voor de kinderen en minder suikers. U kunt dit project ondersteunen door vaste sponsor te worden.
We zijn natuurlijk ook zeer dankbaar met eenmalige giften. En ook nu geldt, niet het vele is goed maar het goede is veel.
Ons werk is alleen mogelijk met uw gebeden. En wij als bestuur hopen dat GOD nog harten wil openen voor dit zo noodzakelijke werk. Voor degenen die een pc bezitten, we hopen u via de site door middel van foto,s en verslagen op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wilt u ons werk financieel onder steunen, dit kan door de acceptgiro te gebruiken of een gift te doen via de bank.
Vergeet u a.u.b. niet te vermelden waar uw gift voor is bestemd, zonder vermelding wordt uw gift gebruikt waar hardste nodig. Bank ABNAMRO rek. NL42 ABNA 0608872296 t.n.v. Ecce-homo
Wilt u graag sponsor worden van Basic live / cup of milk/ happy meal of health and clean? U kunt bellen met 0186-684683
Of meld u aan via email: ecce-homo@kpnmail.nl
Wij hopen ook dit jaar weer op de jaarmarkt van Oud-Beijerland te staan. Op zaterdag ? september staan we op de Voorstraat. Met de inkomsten van de markt onder steunen we ons werk in Roemenie.
Op deze markt verkopen wij nieuwe spullen,veel zelf gemaakt maar ook nieuwe gekregen spullen.
Heeft u iets voor de verkoopdagen, neem dan contact op met P.C.P. Hordijk , telefoon 0186-612059

Ten slotte.
We mogen dankbaar zijn dat wij niet in de gevangenis zitten, of moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Dat onze kinderen goede gezondheidszorg krijgen. Dit is beslist geen eigen verdienste. Zijn wij niet allen van dezelfde lap gescheurd? Het is de Bewarende Hand van HEM, Schepper van hemel en aarde, en alleen ZIJN verdienste.
 

december 2014.

 

De wereld staat in brand, oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, uitbraak virussen, moord, doodslag, vervolging van christenen, het vreselijke ongeluk met het vliegtuig enz..
Desondanks mogen we terug zien op een bijzonder jaar. Er zijn weer diversen projecten uitgevoerd en enkele lopen nog. Een belangrijk gebeuren was toch wel het plaatsen van 26 computers in de gevangenis van Gherla en Cluj-Napoca. Tijdens het transport in mei is er een volle pallet met de pc’s en printers en alle toebehoren meegegaan. We hebben persoonlijk alles geladen en gelost in ons nieuwe magazijn in Dej. Na enkele dagen zijn de computers naar de gevangenis gebracht. In samenwerking met de technicus van de gevangenis mochten we alle computers opstellen en aansluiten. Nadat dit gebeurd was moest er iemand uit Boekarest komen om alles te keuren. Na keuring mag alles in gebruik genomen worden en kunnen de lessen beginnen. Tijdens het bezoek aan de gevangenis is er ook met de pastor gesproken over de Bijbelstudies die we willen gaan geven. De pastor was van harte bereid om zijn medewerking te geven en mee te werken aan de studies. Het is de bedoeling dat de gevangenen in groepen naar de Bijbelstudies komen. We hopen en spreken de wens uit dat er op deze manier het koninkrijk van GOD uitgebreid mag worden.( Op de website vind u enkel foto,s)We hebben van het GBS de toezegging dat er 1500 complete Roemeense Bijbels komen voor de gevangenis. We hopen dat zo elke gevangene een bijbel krijgt. Helaas zijn de Bijbels niet voorradig en moeten we wachten tot 2015. Er zijn wel evangeliën uitgedeeld in de gevangenis. Naast de pc,s mochten we ook veel meubilair brengen voor de dokters en tandartsenpost die er intern zijn gevestigd. Voor de vrouwengevangenis zijn er enkele naaimachines geplaatst, helaas nog niet voldoende. We hopen ook op deze manier bij te dragen aan een betere toekomst .
 

Ukraïne.
 

Via Elpis Foundation, onze partner in Roemenie, kregen wij het verzoek om hun werk in de Ukraïne te ondersteunen. We weten dat er daar veel aan de hand is. Door de oorlog zijn er ook veel vluchtelingen waaronder veel Christenen. Er zijn 100 kinderen gevlucht vanuit school samen met de leraren. Deze zitten in een kamp in de Ukraïne, waarvan we de naam en plaats wegens veiligheid nog niet kunnen noemen. Er is gesproken met de dominee die zich inzet voor de vluchtelingen. De situatie is erbarmelijk, er is totaal niets, geen lesmateriaal, geen voedsel, geen kleding, bedden, onderdak, verwarming enz. Er werd ons gevraagd of we ten eerste wilden bidden voor deze mensen en kinderen en voor de hulpverleners. Aan de Roemeense kant van de grens met de Ukraïne is een opslagplaats ter beschikking gesteld om hulpgoederen op te slaan. Net (10 km) over de grens bij Sighut is er ook een opslagplaats. De hulpgoederen worden eerst naar Sighut gestuurd en daar vandaan gaan ze naar de opslag in de Ukraïne. Dit is om logistieke en technische redenen en andere formaliteiten. Er zitten nu ongeveer 500 mensen in het kamp buiten de honderd schoolkinderen. We zouden het geweldig vinden als we een vol transport konden sturen met kleding, voedsel, fruit, aardappelen (mits het niet vriest) en diversen andere belangrijke dingen. Helaas is het voor ons niet mogelijk zonder uw hulp. De transport kosten zijn ongeveer 3000 euro (inclusief naar de Ukraïne) ex btw. Ondanks dat ook wij in Nederland moeilijke tijden door maken willen wij toch een beroep op u doen. We spreken de wens uit dat GOD vele harten mag openen voor het volk van Ukraïne, en wij hopen dat er voldoende binnen mag komen om een transport te sturen. We zijn zeer dankbaar met de donatie van de diaconie van de hervormde kerk van Oud-Beijerland die een gift hebben gedaan om de kosten van het transport te drukken. Ondanks dat het financieel nog niet rond is gaan de voorbereidingen door. Zodra er voldoende is voor een transport zullen we het laden en verzenden. We vertrouwen er op dat alles rond komt en dat we enigszins de nood mogen verlichten van onze broeders en zusters in het vluchtelingenkamp in de Ukraïne. Ze rekenen op ons, mogen wij op u rekenen?
 

Andere lopende projecten
 

Ook het Basic Live project ging dit jaar weer gewoon door. We willen alle sponsors bedanken voor hun ondersteuning. Veel bezoeken zijn er gebracht aan bejaarden, werklozen, alleenstaande moeders of vaders en zieken. Door het transport van mei konden veel mensen blij gemaakt worden met kleding en voedsel en sommigen met financiële ondersteuning. Helaas moeten we melden dat er enkele sponsors zijn afgevallen. We zoeken doorlopend sponsors die voor een x bedrag per maand dit project ondersteunen. De meeste bestaande sponsoren betalen maandelijks 10 of 20 euro. Door de sponsoring worden veel mensen geholpen en we hopen dat we in 2015 een uitbreiding mogen zien van de sponsors.
 

Cup of milk project (TBC kindertehuis)
 

We zijn zeer dankbaar dat dit project goed loopt. Door de sponsors en de verkoop van eigen gemaakte artikelen konden we de kinderen elke dag een glas melk geven. Mede dank zij een flinke bijdrage van een bedrijf uit Barendrecht was dit mogelijk. We hopen dat we ook in 2015 de kinderen elke dag melk kunnen geven. We zoeken hier nog wel enkele sponsors voor. Voor 5 euro per maand kunnen wij een kind nagenoeg heel de maand melk geven. Wilt u mee doen aan dit project neem dan contact met ons op.
 

Project Happy meal. (TBC kindertehuis)
 

Ook dit project loopt gestaag door. We mochten dit jaar elke week drie keer kaas geven dank zij de sponsors van dit project. Gelukkig zijn we niet achteruit gegaan maar staan we op dezelfde bijdrage als 2013. Kaas en melk is erg belangrijk voor deze kinderen. Zonder deze projecten is het droog brood met een glas water elke morgen. Tijdens ons bezoek dit jaar werd het ons duidelijk hoe belangrijk deze projecten zijn voor deze tbc kinderen. We mochten zelf ervaren hoe dankbaar deze kinderen zijn met het geen wij mogen brengen. Ook de chocoladepasta en conserven zijn van groot belang. Het hele jaar door hadden de kinderen chocoladepasta op brood. Dit dankzij een Nederlands bedrijf die deze pasta ter beschikking stelde. Wij willen alle sponsors en bedrijven bedanken voor hun bijdragen en hopen op continuïteit in 2015. Ook voor dit project zoeken wij nieuwe sponsors, we hopen met uw bijdrage naar elke dag kaas te kunnen gaan.
 

Health and Clean project (TBC kindertehuis)
 

Zo als eerder vermeld wordt er alles aan gedaan om de kinderen te leren hoe ze hun lichaam moeten onderhouden. We mochten dit jaar veel zeep, shampoo, tandpasta en andere hygiëne artikelen brengen. Voor al de meisjes (tieners) waren dankbaar met alles wat we mochten brengen. Dankbaar waren ze ook met de kammen en haarborstels. We hopen dat we met dit project enige normen en waarden bij mogen brengen, en dat ze in de toekomst hier de vruchten van mogen plukken. In al onze ondersteuning aan Illisiua TBC kindertehuis blijft het belangrijkste dat we (Elpis) zo de mogelijkheid hebben om ook het evangelie te brengen. We hopen dat we al de kinderen ook een bijbel kunnen geven in 2015. Ook voor dit project is er nog financieel een te kort om in 2015 door te gaan. Spreekt dit project u aan en wilt u dit ondersteunen met een gift of maandelijkse bijdrage stuur dan een email naar ecce-homo@kpnmail.nl of maak uw donatie over op rek: NL 42 ABNA0608872296 ten name van ecce-homo. Graag vermelden voor welk project uw donatie is bestemd.
 

Opslag.
 

Helaas moesten we na 1 jaar de opslag in Dordrecht weer verlaten daar het pand is verkocht. Geweldig is dat we die zelfde week een opslag vonden in s’Gravendeel die precies groot genoeg is voor ons. We hebben duidelijk GODS hand hier in gezien. In deze nieuwsbrief is niet genoeg ruimte om alles te plaatsen, maar het bestuur is er van overtuigd dat door GODS hand we direct een nieuwe opslag kregen in s,Gravendeel. Wat voor ons een bevestiging is en was dat we door moeten gaan met het werk wat wij mogen doen in dit deel van Zijn Wijngaard.
 

Gezocht!
 

We zijn dringend op zoek naar:
Voor de vrouwen gevangenis: goede naaimachines,garens,stoffen,spelden,scharen, enz, alles voor de naaicursus.
Voor onze verkoop dagen kunnen we nog gebruiken: Nieuwe brocante spullen,nieuw speelgoed, snoepgoed,giftsets, Opbrengsten verkoop zijn bestemd voor onze projecten en transporten. Heeft u iets voor de verkoopdagen, neem dan contact op met P.C.P. Hordijk telefoon 0186-612059
Namens het bestuur wensen wij u en alle die u lief zijn gezegende kerstdagen en voorspoedig 2015.

 

mei 2014

Graag willen wij alle sponsors bedanken voor het vertrouwen wat we weer mochten ontvangen.
Veel reacties op de nieuwsbrief ontvangen van december 2013. Hart verwarmend dat er weer zoveel giften binnen mochten komen.
We zijn ook dankbaar dat diegenen die een gezin sponsoren meegaan in het nieuwe systeem.
Alle mensen die een gezin sponsoren zijn akkoord gegaan met het nieuwe systeem. Hier door kunnen en mogen we meer doen dan voor heen.
We hopen dat na 6 maanden het verslag van onze activiteiten goedgekeurd wordt door de Roemeense overheid, en dat we recht hebben op de subsidie die hier aan gekoppeld is.
2013 was een goed jaar voor de stichting, naast de vele giften mochten we ook ons werk uitvoeren in Roemenië. De nieuwe opslag loods is gebouwd en in gebruik genomen. Op onze web site kunt u aan de hand van enkele foto,s zien hoe het is geworden.

Bezoek Roemenië februari 2014

26 februari zijn we met drie bestuursleden naar Roemenië geweest. Er stonden verschillende zaken op de agenda, waarvan de belangrijkste toch wel het Jail project in Gherla.
Door de volle agenda hebben we ons opgesplitst, onze penningmeester Paola en onze medewerkster Marjan hebben de gevangenis in Cluj bezocht waar veel vrouwen zitten. In deze gevangenis is het niet echt rooskleurig. Alles is even oud en versleten.
We hadden pakketjes met diversen toiletartikelen mee genomen om uit te delen. In eerste instantie mocht dit niet maar uiteindelijk kregen we toch toestemming om ze uit te delen.
Het is echt kommer en kwel hier. Natuurlijk is een ieder schuldig aan een delict, maar toch raakt het je als je ziet hoe ze daar moeten leven in erbarmelijk toestanden. Bijvoorbeeld een meisje van 14 jaar ( in verwachting) op gepakt op straat, geen huis, geen inkomen geen school helemaal niets. Heeft nooit een sociaal leven gehad en nooit enige normen of waarden geleerd.
Hoe kunnen we zo,n kind nu veroordelen. Zijn wij beter? Omdat we in een veilige omgeving zijn opgegroeid met normen en waarden? Met een veilig dak boven ons hoofd, gee
n zorgen over eten en drinken?! Juist hier op deze plaats hebben wij de taak om ons Christen zijn te uiten!
En het geweldige is dat bij het eind van dit bezoek de vrouwen netjes op een rij werden gezet en dat er werd gezongen. En nog belangrijker was dat het een lied was ten ere van GOD, en na het zingen werd er gebeden door één van de bewakers. Dit hadden we niet verwacht!
Geweldig dat er enkele gelovige bewakers zijn die nu de vrijheid krijgen om hun geloof te leven onder de gevangenen.
Daar deze gevangenis een onder deel is van de gevangenis in Gherla gaan we ook hier diversen cursussen beginnen. We hebben voor deze gevangenis 13 computers en bij behorende programma’s. We willen ook de vrouwen de mogelijkheid geven om iets te leren en zo aan hun toekomst te werken.
Op de computers hebben we de bijbel gezet in het Roemeens, ze krijgen dus in de toekomst ook bijbel cursus. Daar naast is ons gevraagd of het mogelijk is om voor naaimachines te zorgen, zo dat er begonnen kan worden met een naai cursus.
Lieve lezers, ik hoop dat u mag zien dat juist door deze mensen materieel te onder steunen er de mogelijkheid is om het evangelie uit te dragen onder de gevangenen.
Onze plannen zijn echt omhelst door de directeuren van de gevangenis.
We hopen dat u deze plannen ook met een warm hart wil omhelzen. Juist door de kracht van het gebed zijn er vele dingen mogelijk.
Aan het eind van deze nieuwsbrief, die in het teken staat van de gevangenen, kunt u zien wat er allemaal nodig is om iets te mogen betekenen voor deze gevangenen, met als doel een betere toekomst met HEM die alles wil geven als we HEM er om vragen. Gedenk hen in uw gebeden.

Onze voorzitter heeft de gevangenis in Gherla bezocht en aldaar gesproken over de computers en andere plannen. Ook voor hier hebben we 13 complete computers met bij behorende programma’s. Er is een rondleiding gegeven door de gevangenis. Zo mochten we de dokterspraktijk bezoeken .Dit is echt niet te geloven (we moeten wel). In deze ruimte staat een zeer oude houten tafel wat eigenlijk op een campingbedje leek. Er wordt uit gelegd dat dit de onderzoekstafel is, en dat deze uit 1934 stamt. Werkelijk niet te geloven zo gammel als de tafel is. Je krijg medelijden met de dokter en zijn assistente hoe en met wat ze moeten werken. Nog geen fatsoenlijke archiefkast, alle dossier gewoon op grote stapels. De medicijnkast ziet er niet veel beter uit stamt ook uit de tijd van voor de tweede wereld oorlog. De doctor legt uit dat er nergens geld voor is, het is behelpen met wat er voor handen is. Hierna wordt de tandarts bezocht. Ook hier is het armoe troef. Helaas mogen er geen foto,s worden gemaakt. Zonder iets te beloven gaan we weer terug naar de vrije gebouwen. Diep onder de indruk gaan we weer aan tafel zitten om verder plannen te maken.
We kunnen helaas niets beloven, we verlaten de gevangenis met de belofte dat we zullen doen wat we kunnen en wat op ons pad mag komen. Terug in Nederland zijn we aan de slag gegaan, en niet zonder succes. We hebben nieuwe bureaus en wat kasten kunnen regelen voor de dokter. Voor de tandarts een complete tandarts stoel en wat andere dingen. Als we het doel in ogenschouw mogen nemen dan zijn we dankbaar dat we iets mogen doen in de gezondheid zorg van de gevangenis.
We hopen dat we dit jaar nog kunnen starten met de cursus Bijbelstudie. Op alle computers is de bijbel in het Roemeens gezet en in het Engels. Helaas kunnen niet alle 1100 gevangenen deel nemen aan de cursus. We hopen dan ook nog dit jaar van het GBS de 1500 complete Bijbels te ontvangen, zodat er in elke cel een bijbel komt te liggen. Ook is ons gevraagd om een familie kamer te maken waar op bezoek tijd kinderen hun vader of moeder kunnen ontmoeten. Helaas zal dit een lange weg worden daar we dat in Boekarest moeten aanvragen. Helaas draait de ambtelijke molen niet zo snel.

Hoe kan ik helpen vraagt u zich misschien af ?

Dit kan op verschillende manieren:
Van groot belang is om voorbede te doen voor de gevangen, dat GOD de harten wil openen van de gevangenen (en bewakers) opdat het evangelie zijn weg vind naar de harten. Laten wij niet vergeten dat we beslist niet beter zijn dan deze mensen. Wij zijn door genade er voor bewaard dat wij geen dingen hebben gedaan die ons in de gevangenis heeft doen belanden. En er staat toch geschreven : gedenk de gevangenen.

U kunt helpen door ons werk in de gevangeins financieel te onder steunen om de kosten van de computers te dekken.
Wat hebben we hard nodig naast financiële ondersteuning

Voor de vrouwe gevangenis hebben we goede naaimachines nodig. We willen een cursus naaien beginnen. Voor de hygiëne hebben we erg hard nodig !! Tandpasta, tanden borstels, haarborstels, nagelknijpers, zeep, shampoo, en heel erg nodig, damesverband. Dit is erg schaars en bijna niet te verkrijgen voor de gevangenen.
Wij hopen en bidden dat door ons te gebruiken als instrument in GODS hand er gevangenen mogen zijn die hun toevlucht mogen nemen tot HEM. Dat de pinkstergeest ook in deze gevangenissen mag werken ter ere van HEM die is en die was en die komen zal.
Ook nu geldt: Doch niet het vele is goed ,maar het goede is veel!

 

December 2013


In het RD van woensdag 16 oktober 2013 stond een stuk geschreven over de gevangenis in Gerla.
In deze gevangenis heeft 7 jaar lang Richard Wurmbrand onder erbarmelijke omstandigheden vast gezeten omwille van zijn geloof. In mei heeft onze voorzitter deze gevangenis bezocht op verzoek van de gevangenis directeur. Na een warm onthaal werd gevraagd of wij als stichting misschien konden helpen. Voor de warme maaltijd krijgt de gevangenis 1,75 per maand p/p Dit is natuurlijk een ongelofelijk laag bedrag. Het is erg moeilijk om de gevangenen eten te geven met zo weinig geld.
We kunnen er niet om heen dat, ondanks hun daden, deze gevangenen ook recht hebben op een enigszins fatsoenlijk maaltijd. Door voedsel te geven hebben we een ingang om het evangelie te brengen. Er is wel een orthodoxe kerk op het terrein, maar het zou fijn zijn als we iets meer konden doen. We hebben van het GBS 450 evangeliën gehad om alvast te gebruiken , en er licht een aanvraag voor 1500 complete Bijbels. Daar naast hopen we dat er een uitwisselingsprogramma van start kan gaan met een gevangenis uit Nederland. Op deze manier hopen wij de gevangenen te helpen met onderwijs. Er is een plan om 20 pc’s te leveren zodat er computer cursus gegeven kan worden. Als de straf van een gevangenen er op zit hopen wij ze zo aan werk te helpen. Er liggen nog veel meer plannen klaar om iets te doen. Vooralsnog is de huidige situatie: zonder eten geen overleven. En u voelt het misschien wel aankomen, ja zonder de zegen van GOD en uw gebeden kunnen wij niets doen.
Zonder uw financiële bijdragen kunnen wij geen materiële hulp bieden. Wij houden u op de hoogte. In de toekomst komen we hier nog op terug, maar voor nu hopen wij op uw steun om een start te maken.

Project nieuwbouw opslag DEJ
 

De plannen lagen er allang, maar nu is het dan eindelijk waar gemaakt. Begin dit jaar heeft de burgermeester van Dej zijn fiat gegeven, en een stuk grond ter beschikking gesteld voor het bouwen van een opslagloods voor Elpis foundation. Gezien de enorme wachttijden zijn we gelijk aan de slag gegaan. Alles volgens de Roemeense wetgeving. Ondanks dat we alle benodigde stempels niet hadden mochten we toch gaan beginnen in juni. De Roemenen hebben zelf de fundering gemaakt. Zelf zijn we in juni en augustus met vrijwilligers geweest om de loods te bouwen. Ook nu hebben we veel ondersteuning gehad van diversen bedrijven. Van Sloop bedrijf Jansen hebben we al het staal gehad (nieuw) . Na veel slijp werk en schoonmaakwerk is alles in elkaar gelast bij stichtinghand uit Strijen (belangeloos). Alles op transport gezet en in Roemenie in elkaar gezet.
Op onze website kunt u het resultaat zien. We zijn zeer dankbaar dat we dit konden en mochten doen. Nu heeft Elpis in de toekomst een goede opslag voor goederen die zij ontvangen uit verschillend landen.

Project Happy meal
 

Om de kinderen in Illisius beter eten te geven zijn we dit project gestart. Met happy meal geven we de kinderen op dit moment 3 keer kaas in de week. Er is goed gereageerd op de oproep in een vorige nieuwsbrief. Ondanks dat we dankbaar zijn met wat we nu kunnen doen blijft het toch moeilijk om de kinderen alles te geven wat ze nodig hebben. Helaas zijn we enkele sponsors voor dit project kwijtgeraakt. Ook in Nederland is de recessie sterk voelbaar. Toch willen we de mensen danken die dit project hebben gesteund.


Project cup of milk
 

We zijn zeer dankbaar dat dit project goed gaat. Wij brengen de dank over van alle 87 kinderen uit Illisius. Het is voor hun een enorm verschil, elke morgen water of melk.
Op het moment krijgen de kinderen 7 keer per week een kop melk. Dit was mogelijk door enkele sponsors die een flinke bijdrage hebben geleverd , en de inzet van mensen die handgemaakte spullen verkopen. Ondanks dat er hier ook enkele sponsors gestopt zijn is de melk tot 31-12-2013 gegarandeerd. We hopen en bidden dat onze sponsors ook in 2014 dit project blijven steunen. We willen een ieder bedanken voor de donaties die we mochten ontvangen voor dit project. We hopen dat ook voor 2014 voldoende financiële steun mag komen om ook in 2014 de kinderen elke dag een glas melk te geven en een belegde boterham.

Health and Clean project.
 

Ook dit is een project wat zijn aandacht nodig heeft. We mochten zeep poeder /zeep /tandpasta /tandenborstels en deodorant afleveren bij Illisius tehuis. Dit werd natuurlijk met grote dank in ontvangst genomen. Helaas konden we tot op heden de shampoo nog niet leveren. Maar we hopen dat dit toch op korte termijn als nog mogen doen. Het is van zeer groot belang dat we de kinderen leren hoe zich schoon te houden en het lichaam te onderhouden. Wij willen een ieder die hier voor heeft gedoneerd hartelijk dank zeggen en we spreken de wens uit dat er voldoende binnen mag komen om de kinderen ook shampoo te mogen geven.

Winterhulp 2013/2014
 

23 oktober mochten we een transport verzenden naar Roemenie. Het transport bestond uit nieuwe bedden voor het nieuwe bejaarden tehuis Gal in Cluj wat eind van het jaar gedeeltelijk hoopt open te gaan. Tevens mochten we aardappelen/melkpoeder/choco pasta en jam mee sturen.
3 week november mochten we een compleet winterhulp transport met voedsel en kleding versturen. Het transport bestond uit pallets met fruit/ chocopasta/jam/melkpoeder enz..
Voor de kinderen flesjes drinken en koek.
Totaal mochten we 22.000 kg verzenden. We willen alle sponsors die de producten ter beschikking stelden hartelijk danken voor hun inzet. Zonder deze mensen geen transporten.
We willen u vragen om dit transport financieel te ondersteunen. Daar we nu 2 transporten kort achter elkaar hadden waren dezen niet helemaal gedekt. Er is nog 1500,00 euro nodig om het 2e transport te dekken. We hebben deze transporten door laten gaan in het vertrouwen dat ook nu harten geopend zullen worden voor het noodzakelijke werk wat we mogen doen onder de aller armste van Roemenie. Bij voorbaad dank voor uw ondersteuning.

 

 

Mei 2013 Jubileumjaar 2013
 
In mei 1988 zijn we begonnen met het werk in Roemenië. We hebben eerst 1½ jaar Bijbels, medicijnen, babykleding en babyvoeding gesmokkeld en na de revolutie zijn we begonnen met hulptransporten en andere materiële en financiële hulp. En er is er maar een die toekomt alle lof dank en aanbidding, namelijk onze Schepper de HEERE GOD. Alle wijsheid en kracht gekregen van HEM Die is en Die was en Die komen zal. We mogen terug zien op gezegende jaren. In dit 25 jaar van vrijwilligerswerk is er veel gebeurd en gedaan. Er is totaal ruim 1500 ton aan hulpgoederen verstuurd van uit Oud-Beijerland. Er is veel gebouwd en gerenoveerd. Helaas kunnen we niet zeggen dat na 25 jaar de situatie zo is dat we mogen stoppen met ons werk. Veel Roemenen leven ver onder de armoede grens. Jaarlijks sterven er nog veel mensen in de winter van de kou en honger. Veel kinderen leven nog op straat en slapen nog in de riolen. Veel kinderen worden nog steeds in de steek gelaten. Een schrijnend voorbeeld hebben we gezien in maart 2013 tijdens ons bezoek aan Roemenië. Een kind van 8 jaar wordt opgevoed door een oma, waar van beide benen zijn geamputeerd. De moeder van het meisje is overleden, en de vader is er daarna vandoor gegaan zonder zich te bekommeren om zijn kind. Normen en waarde zijn ver te zoeken bij veel Roemenen. Daarom kunnen we helaas nog steeds niet stoppen met ons noodzakelijke werk. Zolang GOD ons de kracht en de wijsheid geeft om dit werk te doen zullen en mogen we doorgaan in afhankelijkheid van Hem die ons er toe drijft om dit werk te doen in dit deel van Zijn wijngaard. Wij roepen u dan ook op om in afhankelijkheid van HEM ons werk te blijven ondersteunen met uw gebed en gave.
 
Cup of milk project
 
We kunnen u goed nieuws vertellen over dit project. Na de actie van vorig jaar december zitten we nu op 7 dagen melk per week. Dit is echt geweldig. Waren er eerst zorgen omdat een sponsor uit Alblasserdam zich terug trok om onbekende redenen. We zitten nu echt op 7 dagen melk per week waar we velen van u zeer dankbaar voor zijn. Dankzij u en een groot fruit importeur uit Barendrecht konden we tot dit resultaat komen. Namens de directeur van Illisius kindertehuis willen wij een ieder die dit project heeft ondersteund bedanken.
 
Happy meal project
 
Ook nu kunnen we u goed nieuws mededelen, ook dit project loopt nu goed. Dank zij enkele geweldige mensen zitten we nu op 5 dagen kaas in de week. Enkele dames zijn actief om mooie dingen te maken, kaarten, bloemen, mooie versierde potten en kandelaars, te veel om op te noemen. Maanden is er geknutseld en gewerkt. In maart is er in s’Gravendeel een open huis geweest bij de fa. Smits en werden alle hand gemaakte artikelen verkocht. Het was een drukte van belang. Totaal is er voor ruim 530 euro verkocht aan goederen. Deze opbrengst,  bestemd voor Illisius kindertehuis,  was een welkom geschenk voor ons. Eind maart is onze voorzitter in Roemenië geweest en heeft de kaas fabriek bezocht. Er is voor 2013 een nieuw contract gemaakt om elke maand 35 kilo kaas te leveren aan Illisius. Ook voor de melk is een nieuw contract getekend 140 liter per week. GEWELDIG! Hartelijk dank voor uw inzet familie Smits en familie Hordijk en alle mensen die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze bijzondere dag.
Wilt u een verkoopparty thuis houden? Bel dan P.C.P. Hordijk 0186-612059
 
Hygiëne project Clean & Healthy Illisius.
 
Kinderen in nood, of kinderen in de problemen roert onze zielen. Wij zijn blij dat we dan ook iets mogen doen om kinderen een beter leven te geven met het Clean and Healthy project. Dit project wordt voortgezet door Ecce-Homo Nederland, geboren uit noodzaak om de kinderen en tieners te leren zichzelf te verzorgen en om daarmee schoon en gezond te blijven. Door de zeer ongezonde omstandigheden waarin de kinderen en tieners leven (ze brengen hun naschoolse tijd door in overvolle slaapkamers, met een gebrek aan de juiste persoonlijke hygiëne en gebrek aan coördinatie en toezicht tijdens de vrije tijd) heeft dit progamma als doel om de gezondheid en conditie van hen te verbeteren en hiervoor de verantwoordelijkheid bij te brengen waarmee de kwaliteit van leven verbeterd wordt, zodat ze minder hoeven te verzuimen van school en/of minder snel zullen afhaken en dat ze gelijke kansen krijgen in de maatschappij. Tijdens het progamma krijgen de kinderen en tieners instructie sessies over mondhygiëne, kleding en hygiëne.  Schoonmaken van de kamer, gezonde voeding enz. Door een veel te laag budget is het niet of nauwelijks mogelijk om ook maar iets te doen aan hygiëne. Het noodzakelijke wordt gedaan maar schiet veel te kort. Wij hopen nu met uw hulp dit project weer op te pakken en hier iets aan te kunnen doen. Nu worden de tanden gepoetst van 91 kinderen (in maart) met enkele enkele versleten tandenborstels. Tandpasta heb ik niet gezien , is er misschien wel maar dan zeer beperkt. Weinig zeep, geen shampoo.
Beperkt waspoeder vanwege een veel te laag budget, dus ook zeeppoeder is hart nodig. Hygiëne is ook voor deze kinderen van levensbelang, hun hygiëne is in uw handen. Gun ze een beter leven!
 

Hoeveel is er nodig?
 
Voor tandpasta hebben we per kind 4 tubes per jaar gerekend: 4 x 5 lei x100= 2000 lei = 440 euro
tandenborstels voor dit jaar: 100 (hebben we in middels binnen)
kindershampoo, 4 flacons per jaar per kind: 400 stuks x 7 lei per stuk = 2800 lei = 616 euro
toilettasjes opdat elk kind zijn eigen spullen kan bewaren: 100 stuks x 15 lei =1500 lei =330 euro
haarkammetjes: 100 stuks x 3 lei = 300 lei = 66 euro.
nagelknijpers: 100 stuks x 4 lei = 400 lei = 88 euro.
Wij hopen dat we dit kunnen en mogen realiseren voor dit jaar.
waspoeder aanvulling: 1000 kg x 7 lei per kg = 7000 lei = 1540 euro.
Totaal is er 3014 euro nodig voor 1 jaar. Uw gift is welkom voor dit project
Uw giften voor dit project zijn welkom op rekening ABN: NL42ABNA0608872296 t.n.v. Ecce-Homo o.v.v. hygiëne project
 
Summercamp.
 
Ook dit jaar is er weer een summercamp in juli. Veel kinderen bezoeken dit kamp.
Dit geeft ons de kans om het evangelie te verkondigen onder de kinderen. We zijn dankbaar dat we
weer drinken mochten ontvangen via een van onze sponsors. Ook chocoladepasta en chocomel hebben we voor heel de periode van het kamp. Geweldig! Ook hier is nog verdere financiële hulp nodig.
Uw giften voor dit project zijn welkom op rekening ABN: NL42ABNA0608872296 t.n.v. Ecce-Homo o.v.v. summercamp
 
Nieuwbouw opslag Elpis
 
Wij hopen in juni met de bouw te beginnen van een nieuwbouw loods voor de opslag van hulpgoederen.
De grond is toegekend door de burgermeester van Dej en de tekeningen worden momenteel gemaakt door een architect. Afgelopen maart wilden we de fundering maken maar door het natte weer was dit niet mogelijk. We hopen dit te doen zodra het weer het toelaat. De loods wordt 10x15 meter (150 m2). We hopen in juni/juli met vrijwilligers de loods te gaan bouwen. We zijn na genoeg financieel rond. De staalconstructie hebben we geheel gratis gekregen van Zetameta uit Vlaardingen. Stichting Hand uit Strijen heeft de constructie gemaakt. We zijn zeer dankbaar dat we dit alles mochten ontvangen.
Uw giften voor dit project zijn welkom op rekening ABN: NL42ABNA0608872296 t.n.v. Ecce-Homo o.v.v. nieuwbouw project
 

Inzameling kleding
 
 
Hierbij doen we een dringende oproep voor gebruikte kleding. We zamelen al 25 jaar kleding in, maar de laatste tijd loopt het wat terug. Wij vragen u om uw goede gebruikte kleding!
 
Graag ontvangen wij dit op de volgende manier!
 
Wij kunnen uw kleding aannemen als het schoon en heel is. A.u.b. geen versleten kleding.
Om logistieke redenen graag in een bananendoos, is dit niet mogelijk dan andere doos. A.u.b. geen plastic zakken. Plastic zakken zijn niet sterk genoeg voor het transport, veelal gaan ze stuk en valt de kleding er uit. Een andere belangrijke reden is dat de kleding gaat stinken voor het uit de zak wordt gehaald.
De kleding wordt door de Roemeense overheid steekproefsgewijs gecontroleerd. Als de kleding niet gewassen is kan dit veel problemen geven als we gecontroleerd worden door de inspectie. Al vele jaren staan wij er om bekent dat we altijd goede en schone kleding hebben. We rekenen er ook nu weer op dat daar geen verandering komt.
 
Schoenen
 
Wilt u schoenen apart inleveren a.u.b. , we mogen helaas geen schoenen meer bij de kleding verpakken.
Inlever adressen zijn: Oud-Beijerland: Paulus-Pottersingel 31 3262VH telefoon 0186-684683
s’Gravendeel : Linnenstraat 18 3295VE telefoon 078-6732109
 

Oud-Beijerland, december 2012


Beste Roemenie vrienden/vriendinnen,

Hoofddoel BASIC LIFE SUPPORT (B.L.S.)

Met de actie Basic Life Support hebben we in 24 jaar een betrouwbare verbinding gevormd, tussen u en onze arme medemensen, op die plaatsen waar onze partnerorganisatie hun werkgebied hebben. Zoals u weet hebben we elk jaar de actie winterhulp. Winterhulp bestaat uit het voorzien in de eerste levens- behoeften. Veelal gaat het hier om voedselvoorziening. Elk jaar gaat er in oktober 22 ton naar Roemenië. Na vele jaren kunnen we helaas geen 22 ton meer versturen. Onze grootste donateur in conserven, waarvan we 2 keer per jaar 10 ton kregen, moet helaas ‘van hogerhand’ uit den Haag alle overproductie aan de voedselbank doneren. Dit is een grote strop voor ons, maar veel meer nog voor de arme gezinnen in Roemenië. Voorheen konden we nog aardappelen, fruit en conserven geven als wintervoorraad, nu geen conserven meer. Ook voor de tehuizen betekent het een grote strop nu de conserven wegvallen. Om nu in de basis(BASIC)behoeften te voorzien, moeten we voedsel in Roemenië kopen. Alleen zo kunnen de arme gezinnen overleven (LIFE). Nu we minder conserven krijgen, kunnen we alleen met uw hulp (SUPPORT) nog wat betekenen voor deze arme gezinnen. Gelukkig konden we in oktober nog wel aardappelen, fruit, chocopasta en de laatste conserven geven. U begrijpt dat het voor ons en onze partnerorganisatie Elpis een zeer moeilijke tijd is. Er is zelfs overwogen om geheel te stoppen met de transporten. Maar we weten dat voor veel gezinnen het verschil tussen leven en (honger)dood erg klein is. Juist nu geldt: niet het vele is goed, maar het goede veel.
Al bijna 25 jaar wordt ons werk gesteund door uw gaven en we hopen dat juist nu uw hart mag open gaan voor diegenen die niets hebben.

HELP ONS HELPEN DE ROEMENEN DE WINTER DOOR TE KOMEN!
Maak nu uw gift over op rekeningnummer: 608872296 t.n.v. Ecce-Homo Nederland o.v.v. B.L.S.
B.L.S. vindt het hele jaar door plaats. Onze sociaalwerkers in DEJ zijn het hele jaar actief onder de allerarmste gezinnen. Er wordt alles aan gedaan om iedereen een menswaardig bestaan te geven. Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen, maar er wordt gewerkt naar vermogen en regelmatig boven vermogen. Zonder uw hulp zijn we uitgewerkt. Zonder uw hulp is er geen hulp meer voor deze gezinnen. Nu krijgen ze nog enige hulp in hun onmenswaardig bestaan.

Daarom nogmaals: helpt u ons helpen!

Mei 2012
We hebben in mei weer de draad opgepakt met de renovatie van het Elpis opvangcentrum. Nu stond op het programma de CV-ruimte. We hebben de hele CV-ruimte gestript en kaal gemaakt. Daarna hebben we alle muren gerepareerd en glad gestuukt. Na de droge tijd in acht te hebben genomen, zijn we begonnen met de hele ruimte te betegelen. Door het vele snijwerk heeft dit nog al wat tijd gekost. Na het betegelen hebben we de elektra vervangen en een nieuw plafond geplaatst. Nadat het klaar was hebben we 2 nieuwe VAILLANT combiketels geplaatst en al het leidingwerk aangesloten. In het gebouw hebben we diverse radiators gerepareerd of vervangen. In de onderzoekkamer was helemaal geen verwarming, dus ook daar is er één geplaatst. Het geheel heeft ons 14 dagen gekost. Het ziet er goed uit en alles werkt naar behoren. Er is met Vaillant een onderhoudscontract afgesloten. Kijk op onze website (www.ecce-homo.com/projecten) , daar staan foto’s van de nieuwe CV-ruimte.


Bejaardentehuis GAL& GAL ( officieel Ambroziahuis)
Nee, het heeft niets te maken met Gall&Gall waar u uw wijntje kunt kopen. Het bejaardentehuis Gal en Gal is een bejaardentehuis in Cluj, dat wordt gerund door de Family Gal. Bij elk transport krijgen ook zij voedsel en fruit van ons. Zowel vader en moeder Gal als de twee zonen Gal zijn actief in dit tehuis. Het tehuis is voor bejaarden, die in de steek zijn gelaten door de kinderen. Het komt veel voor dat kinderen vertrekken naar het buitenland en hun ouders onverzorgd achterlaten. Het komt ook voor dat bejaarden in de steek worden gelaten door naaste familie en er zijn ook
Bejaarden, die geen familie meer hebben. Om te voorkomen dat deze oude mensen op de straat worden achtergelaten, is dit tehuis opengesteld voor diegenen die helemaal nergens meer heen kunnen. In het Galtehuis wordt met heel veel liefde en zorg voor deze mensen gezorgd. Toen wij de eerste keer dit tehuis bezochten waren we diep onder indruk hoe het er uit zag en hoe de bejaarden worden verzorgd.

Het Huis Gal ( Ambrosiahuis )
Het huis biedt plaats aan 12 bejaarden. Het hele huis is brandschoon, wat uniek is in Roemenië. Normaal is het in de tehuizen rommelig en vuil. Hier in het Galhuis is alles goed geregeld en schoon, ja brandschoon. De zusters zijn echt schatten, heel lief voor deze oude mensen. Ook de kamers zijn schoon; goede bedden en bedlinnen, geen stof of vuil op de grond. Mevrouw Gal is de sturende kracht. Ze besteedt veel tijd om alles te regelen; bijvoorbeeld dat de ouderen op tijd hun medicijnen krijgen enz.. Overdag zijn er zusters, in de nacht wordt er gewaakt over de ouderen door de zonen, die ook gewoon hun werk hebben. Het is werkelijk geweldig als je ziet hoe er voor deze oude mensen gezorgd wordt. Door deze goede zorg hebben de bejaarden een goede ‘oude dag’. Maar deze goede zorg kent ook andere kanten. Vele Roemenen verlaten het land en zo komen er steeds meer ouderen op straat te staan. Ze worden gewoon in de steek gelaten. Nu is het de familie Gal gelukt om vlakbij het bestaande bejaardentehuis een ander (oud) huis aan te kopen. Het is de bedoeling dat ook hier 12 bejaarden geplaatst kunnen worden. De bouw wordt door de familie Gal zoveel mogelijk zelf gedaan. Ook wij mogen een steentje bijdragen aan dit tehuis voor bejaarden. Het project is te groot voor ons om het er bij te nemen, maar we kunnen wel met elkaar iets doen. Ook hier willen we dat de basisbehoeften aanwezig zijn, maar het grootste probleem is incontinentiemateriaal. Het zijn allemaal oude mensen, die ook incontinent zijn. Incontinentie- materiaal is erg duur in Roemenië. Daarom hopen wij dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat deze bejaarden hun laatste jaren mogen slijten in een droog bed en met voldoende kleding. Over de bedden kunnen we u zeggen dat deze al gedoneerd zijn. Het zijn geweldig mooie bedden, die
hoog en laag versteld kunnen worden. Het zou geweldig zijn als wij met elkaar ervoor kunnen zorgen dat er genoeg incontinentiemateriaal komt. Spreekt dit u aan? Maak dan uw gift over op rekeningnummer 60.88.72.296 o.v.v. Gal project.

 
Actie ABB
ABB staat voor actie inzameling buitenlandse bankbiljetten. Vaak nemen mensen na hun vakantie of na een zakenreis buitenlandse bankbiljetten mee naar huis. Deze belanden meestal in een laatje en worden vergeten. U kunt onze projecten ondersteunen door deze niet gebruikte biljetten naar ons toe te sturen. Het maakt niet uit waar vandaan. Ook muntenverzamelingen, postzegelverzamelingen of andere verzamelingen zijn hartelijk welkom. Het komt vaak voor dat men stopt met een bepaalde verzameling. Met uw verzameling kunnen wij Basic Live Support ondersteunen. Met uw verzameling of bankbiljetten geeft u iemand een beter leven. U kunt uw biljetten of verzameling sturen naar Ecce-Homo Nederland, Paulus Pottersingel 31, 3262 VH Oud-Beijerland. Natuurlijk zijn ook giften van harte welkom.

Het bestuur wenst u gezegende dagen, en een voorspoedig 2013 toe.

Namens het bestuur.

J.Nieuwburg voorzitter

Spreuken 19 vs 17:   Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

 

Oud-Beijerland, mei 2012


L.S.,

als eerste willen we iedereen bedanken voor de ondersteuning die we mochten ontvangen.
Het was weer hartverwarmend hoe er op de nieuwsbrief met kerst is gereageerd. Hartelijk dank voor uw gift!
Wij willen graag reageren op de vraag: waarom sturen jullie maar twee keer per jaar een nieuwsbrief?
Gezien de hoge kosten van papier- en verzendkosten vinden wij het niet verantwoord om meer nieuwsbrieven te sturen. Al 24 jaar sturen we twee keer per jaar een nieuwsbrief. Eén met de kerstdagen en één rond de pinksterdagen. In deze jaren hebben we het vertrouwen gewonnen van veel lezers.
De meeste lezers vinden het juist prettig dat ze niet overspoeld worden met nieuwsbrieven. De meeste lezers kunnen zich vinden in onze projecten en hoe we ze op de hoogte houden van deze projecten. Dit is af te lezen aan de reacties en de giften die wij mogen ontvangen. Wij hopen dat we op deze manier al onze lezers voldoende hebben ingelicht over het aantal nieuwsbrieven.

Kindertehuis Ilisius
We hebben hier al eerder over geschreven in de vorige nieuwsbrief. Het melkproject is een succes geworden. Ondanks dat het aantal kinderen is toegenomen tot 87 kunnen we ze toch 4 keer per week melk geven. Dit is mede dankzij een fruitimporteur mogelijk geworden. In februari hebben we een bezoek gebracht aan dit kindertehuis en een gesprek gehad met de directeur en de medisch directeur.
Toen dezen ons vertelde dat dit tehuis eigenlijk een tehuis was voor TBC kinderen ging er een schok door ons heen en viel er een stilte. Dit hadden we niet verwacht. De directeur heeft uitgelegd hoe alles in elkaar zit. Al de kinderen die hier zitten zijn min of meer uit huis geplaatst. In de winter zitten er meer kinderen dan in de zomer. In de zomer mogen er verschillende kinderen tijdelijk naar huis. Ondanks dat alles er ouderwets uitziet, zijn we er wel van overtuigd dat er zo goed als mogelijk voor de jongeren wordt gezorgd. Net als in alle kindertehuizen in Roemenie is het ook hier zichtbare armoede en oude vervallen gebouwen. Gewone bedden zijn er niet, 87 kinderen op de grond met een kleine matras. Als je door de gang naar de slaapvertrekken loopt ruikt het erg muf. Een vreemde zware lucht komt je tegemoet. Zachtjes wordt er een deur opengedaan en mogen we even naar binnen kijken. Alle kinderen liggen hun middagslaapje te doen. Wat mij erg verbaasd is dat alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een middagslaapje. Dat schijnt hier gewoon te zijn.
Na een rondleiding gaan we naar het magazijn waar het eten wordt bewaard. We moeten zeggen dat we wel mindere voorraden hebben gezien; er staat een redelijke voorraad. De directeur legt ons uit dat er net een zending uit Duitsland is binnengekomen. Olie en pasta voor een heel jaar. Ook zie ik de conserven staan die we zelf hebben gestuurd via Elpis. De directeur bedankt ons nogmaals voor de conserven en de chocoladepasta. En bedankt ons extra voor het fruit dat we eenmaal per jaar sturen. We kunnen niet begrijpen dat er verder geen fruit wordt gegeten. De directeur vertelt ons dat er geen geld is om fruit te kopen. Voor extra dingen is geen geld, zoals melk en een plakje kaas, macaroni met kaas is niet mogelijk, macaroni met een uitje wel.
De directeur legt geëmotioneerd uit dat hij de kinderen graag wat meer wil geven, maar niet de mogelijkheid heeft om dit te doen. De wil is er wel, maar het geld niet.
Ook wij voelen de emotie op komen. We realiseren ons dat men wel wil, maar niet kan. We worden uitgenodigd om in het kantoor van de directeur een kop koffie te drinken en verder te praten. Als we binnenstappen slaat de schrik ons om het hart, onze voorzitter zakt door de vloer en blijft nog hangen op
de mat die er ligt. De directeur verontschuldigt zich. Hij vertelt ons dat er problemen zijn met de gebouwen, maar er is geen geld voor renovatie.

Let op! nieuw tel nummer 0186-684683

email: ecce-homo@kpnmail.nl

website: www.ecce-homo.com

 


Tijdens de koffie praten we over het melkproject cup of milk. De directeur bedankt ons dat we dit project ondersteunen. Onze voorzitter legt hem uit dat het nog beter is om GOD te danken, want HIJ is het die de harten heeft geopend van velen om dit project te ondersteunen. Met nadruk wordt ons gevraagd om de sponsors in Nederland te bedanken. Bij dezen brengen wij de dank naar u over. Wij als bestuur spreken de wens uit dat nog meer mensen dit project willen ondersteunen. Met 5 euro per maand geeft u een kind een glas melk. Elke dag van de week. Tijdens het gesprek komt naar voren dat het de wens is om de kinderen wekelijks een plakje kaas te geven. We lopen gelijk warm voor dit goede idee.
Onze voorzitter komt direct met de naam happy meal voor dit project, een plakje kaas is al een happy meal voor deze kinderen, laat staan macaroni met een beetje kaas. Wij kunnen dit met elkaar mogelijk maken. Vul een bon in en geef een kind een glaasje melk of een stukje kaas. Geef een kind met tbc een happy meal. Dit kan al voor 5 euro in de maand. Een veelvoud mag natuurlijk ook!

Kindertehuis Elpis
Als u deze nieuwsbrief leest zijn we bezig met de laatste hand te leggen aan de renovatie van de
CV ruimte. De Vaillant ketels van 20 jaar oud, zijn vervangen voor nieuwe HR solide ketels. Tijdens ons bezoek in februari ontdekten we dat nog maar één van de drie ketels werkt. Alles in de CV ruimte is roestig, oud en versleten. Geen geld voor vervanging en geen mensen te vinden die zich wilden inspannen om wat te doen aan de CV installatie. We wilden geen risico lopen dat er nog langer 65 kinderen in de kou moeten zitten.
Ook op het kantoor worden de leidingen niet warm en zit men met de jas aan het werk te doen.
We besluiten om het hele CV hok geheel te renoveren. Ook nu weer met behulp van diverse bedrijven.
Helaas is het ons niet gelukt om sponsors te vinden voor de twee nieuwe ketels. Ondanks de hoge korting
Op de ketels en al het aansluitmateriaal moesten we toch € 2.800,- betalen. Dit bedrag was niet begroot en we hadden er totaal geen rekening meegehouden dat de CV het zou begeven.

We hopen dat we ook nu weer op u mogen rekenen en dat u dit project wilt ondersteunen met uw gaven. Wij hopen en bidden dat GOD ook nu weer in 2012 vele harten wilt openen om ons noodzakelijke werk te ondersteunen. Dat Pinksteren ook voor ons een oogstfeest mag zijn.

Namens het bestuur wensen wij u fijne, maar bovenal gezegende dagen toe.

J. Nieuwburg voorzitter

 

 

Oud-Beijerland, mei 2011


L.S.

Beste lezer(es),

In december heeft u onze laatste nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief werd uw ondersteuning gevraagd voor diverse doelen. We zijn er stil van geworden hoe hierop is gereageerd. De vele reacties waren “hartverwarmend” voor onze vrijwilligers
We zijn zeer dankbaar dat we zoveel giften mochten ontvangen. Ook het probleem met de CV ketel is opgelost.
In februari zijn we met enkele bestuursleden naar Roemenië geweest; dit doen we jaarlijks. Dit is een oriëntatiereis van enkele dagen. We gaan dan al onze projecten af en kijken of alles naar wens verloopt. Ook bezoeken we de arme gezinnen, die al dan wel of niet worden gesponsord. Ook nu weer zijn we geschokt teruggekomen. Wat moeten velen toch leven in ellende. Wat ons het meest is bijgebleven is het gezin, dat we hebben bezocht in Baya-Mare 60 km van Dej richting Moldavië (zie foto op onze site). Een gezin met 10 kinderen in een huisje (krot), een paar stenen muren bij elkaar gehouden met wat bandijzer en met wat golfplaten er op. De buitenkant was al niet om aan te zien en vanbinnen was het dramatisch.
In het huis staat alleen een oud houtkacheltje. En verder helemaal niets, geen tafel en stoelen, geen bedden, geen douche, geen water, geen elektra gewoon helemaal niets.
Echt helemaal kaal, ook geen vloer, deze is van leem. En dan te bedenken dat het 10 graden onder nul was. Slapen op de grond zonder matras of dekens, gewoon dicht tegen elkaar aan om een klein beetje warm te blijven. In één woord: onmenselijk. En het grootste probleem is dat er nog geen sponsors zijn om dit gezin te helpen. Onze sociaalwerkster gaf op enkele vragen van ons antwoord met tranen in de ogen. Hoe verschrikkelijk is het om zo te moeten leven. Zwerven, met alleen de hoop dat er langs de weg wat voedsel wordt gevonden, zoeken tussen het afval of er nog iets eetbaars tussen zit. En dit dag in dag uit, geen enkel zicht op verbetering. Geen werk, totaal geen inkomen, alleen kleding en voedsel, dat ze krijgen als wij een transport brengen met genoemde zaken. Wij vragen u: sluit eens een paar minuten uw ogen en beeldt u zich deze situatie eens in. Hoe zou het voor u wezen om zo te moeten leven en uw kinderen op voeden? Houd dit beeld even vast voor u uw ogen weer opent. Doe nu uw ogen open en kijk om u heen hoe wij mogen leven. Wat mogen de meesten van ons dan toch in weelde leven. Een warm huis met meubels en verwarming, een bed met dekens, waaronder we heerlijk weg kunnen kruipen als het te koud is. Even de verwarming wat hoger. ‘s Morgens even een ontbijt en we kunnen weer aan een nieuwe dag beginnen.
En dan te bedenken dat we toch allemaal van dezelfde lap zijn gescheurd. Wat een genade dat wij in Nederland mogen leven. En natuurlijk hebben wij ook onze problemen. Wij hopen dat het beeld van dit arme gezin op uw netvlies gebrand mag zijn. En dat we mogen zien wat wij allemaal uit genade mogen ontvangen en mogen leven.
Graag zouden wij dit gezin willen helpen. Naast gebed voor dit gezin zoeken wij sponsors, die elke maand wat willen doen om dit gezin enigszins een bestaan te geven. Om dit gezin (12 personen) te eten te geven is er 200 euro per maand nodig. Normaal wordt er 20 euro gerekend voor het sponsoren van een gezin. Uitgerekend komen we op 10 sponsors voor dit gezin. We hopen en bidden dat GOD harten opent om dit gezin te helpen. En dit is één van de vele gezinnen, die zo moeten leven. Wilt u helpen? Stuur een e-mail naar ecce-homo@kpnmail.nl of bel met 0186-684683. Doordat wij alleen met vrijwilligers werken gaat het sponsorgeld ten volle naar Roemenië toe. Geen salariskosten en geen administratiekosten.
Als we elkanders lasten dragen, kunnen we ook deze mensen helpen te overleven.


Let op nieuw e-mail adres ecce-homo@kpnmail.nl en telefoon nummer 0186-684683
Elpis in Dej

Bij ons bezoek aan dit tehuis werden we warm ontvangen. Het is werkelijk adembenemend om te zien met hoeveel liefde deze kinderen worden opgevoed en onderwezen. Na de rondleiding in het tehuis werden we geconfronteerd met de nieuwe Europese wetgeving. In december is er een inspectie geweest van de overheid. Veel lof voor onderwijs en verzorging werd er gegeven. Maar toen kwamen de problemen betreffende het gebouw. Afgekeurd werden de keuken, eetkamer en de vloeren in de klaslokalen. Deze voldeden niet aan de Europese normen. De keuken moest direct worden gesloten. De vloeren in de lokalen moeten op korte termijn gerenoveerd worden en er moet marmoleum of vinyl worden geplaatst. Dit was even schrikken. Hoe gaan we dit financieren? Door verschillende donaties zijn er nu twee van de 6 lokalen voorzien van vinyl. We hopen in juni aan de eis te kunnen voldoen voor de andere lokalen. Het grootste probleem is de keuken. De kinderen krijgen drie maaltijden per dag en deze werden in eigen keuken klaargemaakt. U begrijpt dat, zonder keuken, dit een enorm probleem is. Er is een tijdelijke oplossing voor gevonden in de hoop dat wij de keuken D.V. oktober kunnen renoveren. Wij hopen dat u achter christelijke opvoeding en onderwijs staat. Ook dit probleem kunnen wij met elkaar oplossen. Wij hebben een aantal mensen om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij hebben u nodig om dit te financieren. Wilt u alstublieft dit project ondersteunen met uw gebed en gave. U wilt natuurlijk weten wat er moet gebeuren. We zullen u enkele zeer belangrijke dingen kenbaar maken. Als eerste moet er een nieuw professioneel gasfornuis komen met afzuiginstallatie. Ook moet er een grote magnetron komen. We moeten een nieuw plafond plaatsen en de wanden renoveren. Verder moet alles vernieuwd worden, zoals borden, bestek, bekers, schalen, pannen en keukengerei. Er moet een roestvrije werktafel komen, koelkasten en vriezers. Verlichting moet aangepast worden, een gasleiding en waterleiding, vaatwasser en keukenlinnen. Voor de eetkamer 80 nieuwe stoeltjes, tafels en tafel linnen. In de eetkamer moeten plavuizen worden gelegd. De wanden moeten allemaal opnieuw behandeld worden. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Wij geloven erin dat ook dit uiteindelijk zal gaan lukken met uw gebed en ondersteuning. Wij hopen in oktober met enkele vrijwilligers aan de slag te gaan om alles in kannen en kruiken te maken, zodat de inspecteur geen op of aanmerkingen meer kan maken. We hebben in oktober ook ons jaarlijkse voedseltransport. Ook dit willen wij graag onder uw aandacht brengen. Elk jaar versturen wij 24 ton voedsel en fruit, dat wordt uitgedeeld onder de allerarmste medemens in nood. Dit fruit en voedsel is van zeer groot belang voor deze groep mensen. Elk jaar geven wij vele gezinnen wintervoorraad. Van ons landbouwproject worden de aardappelen na oogst verpakt en in 25 kilo zakken gedaan. Na verpakking worden deze gelijk uitgedeeld aan hen, die anders de winter niet kunnen door komen. Naast de aardappelen krijgen ze ook conserven en chocoladepasta voor op de boterham; fruit en kleding wordt ook uitgedeeld. Voor veel mensen is dit het enige fruit. Als het op is dan moet men weer een jaar wachten op een nieuw stukje fruit. Wat voor velen van ons ondenkbaar is, maar daar de realiteit. We zouden het fijn vinden als u ook dit transport wilt gedenken in uw gebeden en gaven. U kunt gebruik maken van de acceptgiro of uw bijdrage storten op rekeningnummer 608872296 t.n.v. Ecce-homo Nederland onder vermelding van waar uw gave voor is bestemd.

Moge de Pinkstergeest vele harten openen voor de medemens in nood, zoals we dat mogen lezen in Jesaja 58:10 ‘En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag’.

Hebt u nog vragen of suggesties, schroom niet en mail naar ecce-homo@kpnmail.nl
of bel naar 0186-684683.

Het bestuur wenst u gezegende en fijne Pinksterdagen toe.

Namens het bestuur,
P.C.P.Hordijk
secretaris

 

Oud-Beijerland, december 2011

 

Weer is er bijna een jaar om. Wat gaat de tijd toch snel! Het bestuur van de stichting is sprakeloos als we terug zien op het afgelopen jaar. Veel zegen mochten we ontvangen op het werk dat wij mogen doen in dat deel van de wijngaard, waarin wij zijn geplaatst. Met het besef dat wij alleen maar instrumenten zijn in GODS hand zijn we toch vervuld met dankbaarheid over al het goede dat we dit jaar mochten mee maken.
In het bijzonder noemen we de ondersteuning die we mochten ontvangen voor onze projecten. De pinkster- nieuwsbrief heeft velen van onze lezers aangesproken. De reacties waren overweldigend. De giften stroomden binnen. Wij willen alle geefsters en gevers hartelijk danken voor uw bijdragen. Ook de bedrijven die grote donaties hebben gedaan in de vorm van voedsel, fruit en niet te vergeten bouwmaterialen.
Een kleine impressie van wat er is binnengekomen. Conserven 31 ton, fruit 5 ton, kleding 6 ton, bouwmaterialen 6 ton. Ook mochten we een nieuwe CV ketel ontvangen met alles wat er bij hoort. Een laminaatvloer met alle toe behoren enz. Van een ziekenhuis in Rotterdam ontvingen we € 5.000,- voor onze projecten. Deze gift maakte het mogelijk om veel materiaal aan te schaffen voor diverse projecten. Het is toch fijn voor al onze vrijwilligers dat er zo veel vertrouwen is in ons werk en de uitvoering daarvan. Als bestuur beseffen we dat het GODS werk is die de harten van mensen opent om het werk dat we mogen doen te ondersteunen. In dit vertrouwen hopen we ook in 2012 door te gaan met het zo noodzakelijke werk.
Nogmaals danken wij u voor uw gebeden en ondersteuning.

Bethania-House
In mei zijn we weer met een groep vrijwilligers aan de slag gegaan. We hebben weer veel mogen doen.
De nieuwe CV installatie is geïnstalleerd en ook de balustrade op het platte dak. De gehele gang en hal zijn gerenoveerd. Er zijn kozijnen geplaatst, de slaapkamer is gerenoveerd en nog diverse andere dingen.
Het werk was zo voorspoedig dat we in oktober al in Dej konden beginnen met de renovatie van de keuken,
eetkamer en slaapkamer voor de kleintjes. Verderop in deze brief leest u hierover meer.

Transporten
Er is zoveel voedsel gedoneerd dat we een extra transport moesten doen. In mei hebben we 22 ton verstuurd naar Roemenie. Het transport bestond hoofdzakelijk uit voedsel, zoals groenten in potten, chocolade pasta, pakjes drinken. Ook bouwmaterialen en kleding. Totaal een volle wagen. In september mochten we de tweede vrachtwagen sturen met winterhulp. Ook nu weer veel conserven zoals chocopasta en fruit. Verder afgeladen met bouwmaterialen voor het Kinderopvangtehuis in Dej, waaronder de gehele keukenuitrusting (nieuw) en in oktober ook nog een deel vracht met fruit. Zo konden we de winterhulp op tijd aanbieden.
Komende winter zullen veel gezinnen in directe nood, aardappelen, conserven, broodbeleg en kleding ontvangen. Het fruit is direct uitgedeeld onder de armen, in kerken, kindertehuizen en bejaardentehuizen.
U begrijpt dat we zeer dankbaar zijn met het vele voedsel dat we hebben ontvangen. Maar het brengt ook enige zorgen met zich mee. Zorgen die gelukkig van dien aard zijn dat ze op te lossen zijn. U voelt het misschien al aan komen, de kosten van de transporten!! Het is onze gewoonte om ontvangen giften te gebruiken, waarvoor ze zijn gegeven. Bijvoorbeeld u doneert 20 euro voor een kindertehuis, dan wordt dit ook daaraan besteed. Voor transporten ontvangen we eigenlijk niet zoveel. Dit kunnen we ook begrijpen.
Ondersteuning van een gezin in nood of een bepaald project spreekt meer aan dan een donatie te doen voor een transport. Maar zonder transportgeld kunnen we de zeer noodzakelijke voedseltransporten niet verzenden. En juist deze transporten maakt voor veel mensen het verschil van overleven of niet. We spreken de wens uit dat ook nu vele harten mogen geopend worden om de transporten te ondersteunen. De totaal kosten van de transporten zijn € 5.000,-.

Een nog grotere zorg is dat we waarschijnlijk in 2012 onze opslagplaats gaan verliezen.
De loods wordt afgebroken voor nieuwbouw. Dit betekent dat we na 23 jaar in één keer onze materiële hulp moeten stil leggen. Wilt u met ons bidden en meedenken voor een oplossing?

Project cup of milk voor kindertehuis Ilisua en Elpis
In mei hebben we dit tehuis bezocht. Een enorm complex dat niet economisch is ingedeeld.
De 70 kinderen die hier verblijven worden naar omstandigheden goed verzorgd. Het grote gebrek is voedsel.
Gelukkig kon door onze transporten hieraan iets worden gedaan. Tijdens het gesprek met de directeur kwam naar voren dat hij zo graag de kinderen een glasmelk wil geven (liefst elke dag), maar dat hier in 2012 geen geld voor is. Door de ingevoerde bezuinigingen is het al moeilijk om de kinderen elke dag wat te eten te geven. Nu krijgen ze soms 1 glas per week, soms 2 glazen. Het eten dat de kinderen krijgen bevat niet veel mineralen en vitaminen, die zij zo hard nodig hebben. De meesten van ons kunnen zich niet voorstellen dat er geen melk is. Voor de meesten van ons is het normaal dat we de koelkast opendoen en er melkpakken zijn om aan onze kinderen te geven, of zelf een glas te drinken. We hebben niets beloofd, maar we hopen dat er lezers zijn die willen helpen om de kinderen meer melk te kunnen geven. We zoeken mensen die elke maand een paar glazen melk voor hun rekening willen nemen. Met een bedrag van € 5,00 geeft u een kind heel de maand elke dag een glas melk. Totaal voor Ilisua en Elpis is er € 350, - per maand nodig (voor 135 kinderen). U mag natuurlijk een veelvoud van € 5,00 voor uw rekening nemen. U kunt dit doen door middel van: uw bank opdracht te geven om uw bedrag maandelijks over te maken op de speciale rekening: ABN-AMRO rekeningnummer 505884941 t.n.v. Ecce-Homo Nederland o.v.v. cup of milk. Of zelf handmatig elke maand een bedrag over te boeken op dezelfde rekening o.v.v. cup of milk. Wij hopen en bidden dat ook hiervoor harten mogen geopend worden. Misschien iets voor uw school, vereniging of bedrijf. Niet het vele is goed, maar het goede is veel!!


Renovatie kinderopvang tehuis Elpis in Dej
U heeft hierover al kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrief en aan het begin van deze nieuwsbrief.
Ondanks dat het Evangelie verkondigen onder de kinderen die hier dagelijks verblijven het belangrijkste is,
hebben we ook de zorg voor het inwendige van de kinderen. Na de pinksternieuwsbrief hebben we geweldige reacties gehad. Dit heeft er toe geleid dat er een compleet nieuwe inrichting voor de keuken kon worden geïnstalleerd. In september mochten we met een groep vrijwilligers aan de slag gaan in samenwerking met de mensen van Elpis. Het resultaat mag er zijn. Wat mochten we veel doen!!! Zowel in de keuken als in de eetkamer en slaapkamer (20 bedden) hebben we de elektra vernieuwd of aangebracht; nieuwe vloeren, plafonds, muren geïsoleerd en afgewerkt met Vescom (speciale wand bekleding). Ook hebben we de keuken ingericht: nieuwe koelkasten, groot gasfornuis, afzuiginstallatie, rvs werktafels geplaatst enz. Alles is uitgevoerd naar de Eu-normen. Ook mochten we nieuwe tafels en stoelen plaatsen. Dit alles was mogelijk door uw donaties. Namens het bestuur van Elpis brengen wij hun grote dank over.
Distributie voedsel,kleding, fruit 48 ton en aardappelen 80 ton
Zoals eerder vermeld konden we in mei en september veel voedsel verzenden. Er zijn zelfs enkele pallets met een deelvracht meegegaan, omdat we niet alles konden laden. De distributie wordt uitgevoerd door Elpis in Dej. De verdeling vindt plaats onder de allerarmsten. Maar ook bejaardentehuizen, kindertehuizen en scholen worden niet vergeten. We worden hierbij geholpen door diverse kerkverbanden en vrijwilligers. De nood in dit deel van Roemenië wordt zienderogen groter. Er is weinig of geen werk, sociale voorzieningen stellen niets voor. Het is niet te beschrijven hoe groot de nood is. Maar het is ook niet te beschrijven als u de gezichten ziet van de kinderen of bejaarden als ze een sinaasappel of appel krijgen, de enige in het jaar. Ook de gezinnen waar wintervoorraad aardappelen en conserven worden gegeven; de gezichten spreken boek- delen. Daar we de taal niet spreken wijzen we altijd naar boven om HEM te danken voor de zegen, die wij mogen ontvangen op ons werk. Want HIJ neigt de harten en wij zijn de instrumenten in ZIJN hand. Door de distributie van voedsel hebben onze medewerkers de mogelijkheid om de boodschap van het heil te verkondigen. We lezen in 1 Kronieken 29: 9 ‘En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig; en de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap’. Mogen wij ons weer verblijden door uw gaven voor het werk wat we hopen te doen in 2012?
Mag juist het aanstaande kerstfeest een feest zijn waarin we besef hebben dat ook wij alleen uit genade mogen leven. Dat onze volle tafels (soms te vol) niet vanzelf sprekend zijn. En dat we de taak hebben om onze naasten in nood te ondersteunen, die vaak niet eens een tafel hebben. Uw gift gaat voor 100% naar het doel, waarvoor u geeft. Dit is mogelijk, omdat wij vrijwilligers zijn. Uw gift is aftrekbaar van de fiscus. Wij zijn erkend door de fiscus als volwaardig ANBI.

Namens het bestuur wensen wij u een voorspoedig 2012

J. Nieuwburg, voorzitter ons tel nr is 0186-684683 nieuw e-mailadres: ecce-homo@kpnmail.nl


 

 

 

Organizatia Crestina "Ecce Homo", Van Groningenstraat 64  3295 CS 's-Gravendeel 06 12 25 81 21

     K.v.K. 41122053 Rotterdam

For donations: Iban: NL42ABNA0608872296  (ABN Bank)

E-mail : ecce-homo@kpnmail.nl 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan de webmaster

Copyright 2004. Laatst bijgewerkt: 16 januari 2020